Regeling Dienstverlening aan huis

Wat kan ik afspreken met iemand die ik inhuur voor oppaswerk?

Huurt u als particulier iemand in voor oppas werk? Voor minder dan 4 dagen per week? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling dienstverlening aan huis en afspraken vastleggen in een contract. Het betekent niet dat de oppas bij u in loondienst werkt. U hoeft dan ook verder niets te regelen met de Belastingdienst.

Voorwaarden regeling

U valt onder de regeling dienstverlening aan huis, als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft iemand die op uw kinderen past;
 • U bent particulier (u bent geen bedrijf);
 • U huurt een particulier in, voor minder dan 4 dagen per week.

Let op: het maakt niet uit hoeveel uur per dag u iemand inhuurt. Huurt u iemand in voor 1 uur per dag? Dan geldt dat als 1 gewerkte dag.

Voorbeelden huishoudelijke werkzaamheden

U kunt gebruikmaken van de regeling dienstverlening aan huis, als u in en om het huis huishoudelijk werk laat doen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen;
 • onderhouden van de tuin;
 • uitlaten van de hond;
 • boodschappen doen of ophalen van medicijnen;
 • oppassen op de kinderen;
 • verlenen van zorg, bijvoorbeeld via persoonsgebonden budget (pgb).

Let op: het werk dat u laat doen hoeft niet altijd in of om uw woning te zijn. U mag de huishoudelijke hulp bijvoorbeeld ook laten oppassen in zijn eigen huis.

Arbeidsvoorwaarden in contract

Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling dienstverlening aan huis? En wilt u afspraken met uw huishoudelijke hulp vastleggen in een contract? Let dan hier op:

 • U zorgt voor een veilige en gezonde werkplek;
 • U betaalt uw hulp minimaal wettelijk minimumloon en 8% vakantiegeld;
 • U betaalt uw hulp door bij vakantie (dit is 4 keer het aantal werkuren per week);
 • U betaalt uw hulp door bij ziekte, voor maximaal 6 weken

BRON: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis

Uiteraard kunnen wij voorzien in een voorbeeld contract.