Begeleiding voor gastouders

Wat doet MIAvoorgezinnen?
MIAvoorgezinnen vindt de begeleiding van haar gastouders erg belangrijk en cruciaal voor kwalitatief goede kinderopvang. Wij bieden begeleiding in zowel de digitale als persoonlijke (face-to-face)vorm. Gastouders kunnen bij ons terecht voor pedagogische vragen, maar ook met vragen die betrekking hebben op het gezin waar zij werkzaam voor zijn. Daarnaast zijn er per jaar 16 verplichte begeleidingsuren, uitgewerkt in onderstaande tabel.

Via welke weg zijn wij bereikbaar?

 • Telefonisch, E-mail, Sms, Facebook, Whatsapp, Telegram (app), Facetime, Skype

Hoe vullen wij de begeleiding in
Onderstaand is weergegeven hoe wij de 16 verplichte begeleidingsuren per jaar invullen geven:

Vorm van begeleiding Waar? Aantal keren per jaar Totaal aantal uren
Bemiddelingsgesprek voorgenomen voorziening van de gastouderopvang Afhankelijk van het aantal gezinnen, maar in ieder geval 2 keer 2 uur
Observatie Op locatie Eerste keer na 3 maanden, daarna elke 6 maanden 2 uur
Voortgangsgesprek MIAvoorgezinnen
TIV, methode voor thuisopvang Vanuit huis minimaal 1 map per jaar 6 uur
Maandelijkse via telefoon/e-mail voortgang bespreken Vanuit huis Elke maand 20 minuten 4 uur
Extra begeleiding Afhankelijk van de vraag Afhankelijk van de vraag n.o.t.k.
Totaal 16 uur

 

Uitwerking begeleiding

Bemiddelingsgesprek:
Gastouders gaan nooit zelf op gesprek bij ouders en ouders gaan nooit zelf op gesprek bij een gastouder; er is altijd een medewerker van MIAvoorgezinnen bij aanwezig. Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats op de voorgenomen voorziening van de gastouderopvang. Na de kennismaking tussen beide partijen zal het gesprek los van elkaar geëvalueerd worden door MIAvoorgezinnen en besloten worden of er een match is.

Observatie + inspectie
Na de start van de gastouder komt een medewerker van MIAvoorgezinnen binnen drie maanden langs om een observatie uit te voeren. Het tijdstip van de observatie wordt altijd in overleg met de gastouder bepaald. Na de eerste observatie zal er elke zes maanden een observatie plaatsvinden. Tevens wordt er tijdens de observatie bekeken of de gastouderopvang nog steeds voldoet aan de eisen of dat er aanpassingen moeten worden gedaan.

Voortgangsgesprek
Twee keer per jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de gastouder en een medewerker van MIAvoorgezinnen. Gedurende het voortgangsgesprek wordt in ieder geval besproken:

 • Hoe gaan de werkzaamheden tot dan toe?
 • Contact met de ouders
 • Observatie
 • Leerdoelen
 • Gastouder toont aan hoe hij/zij via het pedagogisch beleid werkt
 • Bijzonderheden

TIV, Methode voor thuisopvang
Als verdieping werken wij met TIV, methode voor thuisopvang. Voor elk van de 7 interactievaardigheden is er een eigen TIVmap. Jij kan elk jaar minimaal 1 TIV-thema kiezen en hier zelf mee aan de slag gaan. Aan TIV werk je zelfstandig en in jouw eigen tijd. Bij elke map krijg je een begeleider aangewezen. De begeleider is er voor al jouw vragen en kan jou helpen waar dat nodig is. Na het afronden van een TIVmap, ontvang jij een deelcertificaat. De 7 interactie vaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en grenzenstellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties
 • Interactief voorlezen

Maandelijks via telefoon/e-mail voortgang bespreken
MIAvoorgezinnen zal maandelijks contact opnemen met de gastouder om de voortgang te bespreken.

 • Welke activiteiten zijn er ondernomen?
 • Hoe verloopt het contact met de ouders?
 • Kan MIAvoorgezinnen nog iets voor de gastouder kan betekenen?

Extra begeleiding
Indien gastouder aangeeft extra begeleiding te wensen neemt hij/zij contact op met MIAvoorgezinnen. Gastouder bespreektde situatie met een medewerker van MIAvoorgezinnen waarna er een plan wordt opgesteld.