Gastouderopvang documenten

Bekijk onderstaand onze documenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@miavoorgezinnen.nl.

Aanmelding

Inschrijfformulier voor gastouder

Inschrijfformulier voor vraagouders

Voorbeeld bemiddelingsovereenkomst MIAvoorgezinnen-Gastouder

Voorbeeld bemiddelingsovereenkomst MIAvoorgezinnen-Vraagouder

Voorbeeld bemiddelingsoverkomst Gastouder-Vraagouder

 

Informatief

Convenant Kinderopvang 2009

Praktische handleiding voorr gastouders

Toetsingskader voor gastouders

Veilig slapen

 

Protocollen/verklaringen

Buikslaapverklaring

Verklaring medicijngebruik

Verklaring vervoer

Registratieformulier ongevallen

Registratieformulier ziekte

Risico inventarisatie gezondheid

Risico inventarisatie veiligheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling de handleiding

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling de Randvoorwaarden veilig werk

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling de sociale kaart

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang juli 2013

Gastouder logboek

 

Beleid

Het pedagogisch beleid

Beleid begeleiding en training gastouders

Privacy Statement gastouderbureau MIAvoorgezinnen

 

Klachtenregeling

Klachtenregeling MIAvoorgezinnen

Geschillencommissie kinderopvang

 

Inspectierapport

Inspectie rapport 2017

Inspectierapport 28-05-2018

Brief gemeente Diemen 16-07-2018 waarin voorgenomen uitschrijving MIAvoorgezinnen wordt ingetrokken

 

Websites

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/