Ons basis doel is het realiseren van kwalitatief goede kinderopvang.
Onderstaand een overzicht van externe kwalificaties.

   Kinderopvang tevreden.nl

Certificaat voor de kinderopvang awards 2017, oordeel: 8,6 (schaal 1 – 10)
Kinderopvangtevreden

logo-certificering-maat-xlPermanente educatie

“KNGO toetst voorafgaand aan toelating tot het register en bij verlenging per jaar op opleiding en bijscholing van alle operationele bemiddelingsmedewerkers. Wanneer een gastouderbureau aan de certificeringscriteria voldoet, beschikken de bemiddelingsmedewerkers volgens KNGO over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen.” – KNGO website

certificaat 2016 Certificaat Samen werken aan Kwaliteit 2016
“Tegen deze organisatie zijn in 2016 geen geschillen ingediend bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen” – geschilencommissie website

logo-certificering-gob-mPermanente educatie

“KNGO toetst voorafgaand aan toelating tot het register en bij verlenging per jaar op opleiding en bijscholing van alle operationele bemiddelingsmedewerkers. Wanneer een gastouderbureau aan de certificeringscriteria voldoet, beschikken de bemiddelingsmedewerkers volgens KNGO over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen.” – KNGO website

tink crt TINK – interne trainersopleiding

“Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen.. ..In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Als ‘interne trainer´ ben je gekwalificeerd om de TINK-training aan pedagogisch medewerkers en gastouders te geven.”- TINK Website