Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen hoeft
u geen diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn meer te behalen. Naast één van de onderstaande
diploma/ervaringscertificaat dient u een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen of een Certificaat Eerste Hulp bij
Ongelukken te bezitten.

MBO-2-opleidingen
a) Helpende breed 2
b) Helpende sociaal agogisch werk 2
c) Helpende welzijn 2
d) Helpende Zorg en Welzijn 2
e) Verzorgingsassistent(e)

MBO-3/4-opleidingen:
a) A verpleegkundige
b) Activiteitenbegeleider (AB)
c) Activiteitenbegeleiding (AB)
d) Agogisch Werk (AW)
e) akte hoofdleidster kleuteronderwijs
f) akte Kleuterleidster A
g) akte Kleuterleidster B
h) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
i) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
j) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
k) Arbeidstherapie (AT)
l) A-Verpleegkundige
m) A-verpleger
n) B Verpleegkundige
o) B-Verpleegkundige
p) B-verpleger
q) Cultureel werk (CW)
r) Diploma A (ziekenverpleging)
s) Diploma B (ziekenverpleging)<
t) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
u) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
v) Inrichtingswerk (IW)
w) Kinderbescherming A
x) Kinderbescherming B
y) Kinderverzorging en Opvoeding
z) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
aa) Kinderverzorgster (KV)
bb) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
cc) Kultureel werk (KW)
dd) Leidster kindercentra (niet van OVDB)

Hoger onderwijs opleidingen
a) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
b) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
c) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs

d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
e) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
f) Akte van bekwaamheid N XI
g) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
h) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
i) Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
j) Bachelor of Nursing
k) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
l) Cultureel Werk (CW)
m) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
n) docent Dans
o) docent Drama
p) Docerend musicus
q) Educatieve therapie (Mikojel)
r) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
s) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
t) Hoofdonderwijzer
u) Inrichtingswerk (IW)
v) Jeugdwelzijnswerk
w) Kinderverzorging en kinderopvoeding
x) Kinderverzorging en opvoeding
y) Kreatief Educatief Werk
z) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige
richting binnen lerarenopleiding)
aa) Kunstzinnige therapie
bb) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
cc) Leraar lichamelijke oefening (ALO)
dd) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
ee) Lerarenopleiding Omgangskunde
ff) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
gg) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
hh) Maatschappelijk Werk (MW)
ii) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
jj) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
kk) Pedagogiek (HBO-bachelor)
ll) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
mm) Pedagogische Academie
nn) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
oo) Sport en Bewegen
pp) Verpleegkunde