Algemene informatie opvoedingsondersteuning

Bij vragen over de opvoeding, of hulp bij de opvoeding kunt gebruik maken van opvoedingsondersteuning door een van onze pedagogen. Een pedagoog kan u helpen bij een opvoedsituatie. In gesprek met u wordt achterhaald wat de situatie of het probleem is, waarna de pedagoog met u naar een gepaste oplossing zoekt. De opvoedondersteuning wordt aangeboden op locatie.

Maakt u ook gebruik van onze oppas of gastouder dienst? Dan ontvangt u 10% korting!

Opvoedingsondersteuning op locatie bestaat uit

  1. Voorbespreking
    Telefonisch gesprek waarin u de situatie voorlegt en aangeeft op welke locatie u de opvoedingsondersteuning wenst (thuis, op school, bij de dokter, in het park, op de sportclub enz).
  2. Uitvoering van de ondersteuning
    Een pedagoog komt op de afgesproken locatie om te observeren en om samen met u een plan van aanpak op te stellen. Tevens begeleid de pedagoog u op de uitvoering van het plan.
  3. Evaluatie
    Op een afgesproken moment vindt er een telefonische evaluatie plaats.

Tarieven

Regulier tarief: 40,00 exclusief btw per uur.
Korting: Indien u gebruik maakt van onze oppas- of gastouderdiensten krijgt u 10% korting
Heeft u een persoonlijke reden waarom u korting wenst te ontvangen dan vernemen wij het graag.