Basisinformatie gastouderopvang

Verantwoorde kinderopvang
MIAvoorgezinnen zet zich in om verantwoorde kinderopvang te bieden.  Om zeker te zijn dat MIAvoorgezinnen aan alle eisen voldoet, hebben wij ons beleid gebaseerd op de speerpunten uit convenant kwaliteit kinderopvang ‘Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst’. Met betrekking tot gastouderopvang hebben wij specifiek aandacht voor veiligheid en ontwikkeling van de kinderen en de gastouders.

Kind/gastouder ratio
Hoeveel kinderen een gastouder mag opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Daarnaast kijken wij naar de opvanglocatie, ervaring van de gastouder, kindkenmerken en praktische mogelijkheden. De wet kinderopvang schrijft onderstaande kind-leidster ratio voor (wij hanteren in bijna alle situaties kleinere kind-leidster belasting):

  • maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen.
    Daarbij tellen andere kinderen die woonachtig of aanwezig zijn op het woonadres  tot 10 jaar mee.
  • niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de andere kinderen tot 4 jaar die woonachtig of aanwezig zijn op het opvang adres.
  • maximaal 4 kinderen van 0-1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief de kinderen die woonachtig of aanwezig zijn op het woonadres van deze leeftijd.

Begeleiding gastouder
De begeleiding van de gastouders bestaat uit een vrijwillig en een verplicht deel.

Vrijwillige begeleiding
De gastouder kan altijd zelf bij een van de pedagogen aangeven begeleiding te willen op het behalen van een persoonlijk leerdoel, in het omgaan met bepaald gedrag, ontwikkelingsgerichtwerken of vragen van bijvoorbeeld praktische aard.

Verplichte begeleiding
De gastouder voert minimaal 2x per jaar een evaluatie gesprek met  MIAvoorgezinnen. Onderdeel van dit gesprek zijn de tussentijdse evaluaties van de vraagouders, een observatie door een pedagoog, het bespreken van de basis competenties en eventuele persoonlijke leerdoelen. Andere verplichte onderdelen van de begeleiding: maandelijks contact met MIAvoorgezinnen over de voortgang, minimaal 1 thema uitwerken van TIVmethode voor thuisopvang en het werken met het themaboek.

Beleid veiligheid en gezondheid
Ter waarborging van de veiligheid en gezondheid werken wij met verschillende protocollen en maatregelen. Zo zijn alle gastouders gediplomeerd, beschikken zij over een geldige VOG, hebben zij ervaring in het werken met kinderen en hebben zij een diploma EHBO-kinderen. Voor elke locatie is er een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld die jaarlijks wordt bijgesteld.

Kinderopvangtoeslag
Wanneer je gebruikt maakt van gastouderopvang via MIAvoorgezinnen, heeft u recht op kinderopvang toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen, aantal uren opvang en aantal kinderen. Klik hier om een proefberekening te maken.

Kassiersfunctie
MIAvoorgezinnen heeft als gastouderbureau een kassiersfunctie. Dit betekent dat alle betalingen van de vraagouders via MIAvoorgezinnen naar de gastouder gaan. MIAvoorgezinnen maakt hiervoor gebruik van een digitaal urenregistratiesysteem. Gastouder en Vraagouder ontvangen jaaropvangen.

Regeling dienstverlening aan huis
Indien u gebruik maakt van onze gastouderdienst, gaat u werken binnen de Regeling dienstverlening aan huis. Met de Regeling dienstverlening aan huis kan je vormgeven aan de samenwerking met de gastouder zonder haar in dient te nemen. Wel leg je alle afspraken vast in een overeenkomst. Belangrijke bepalingen: 1) gastouder moet minimaal het minimumloon verdienen, 2) gastouder heeft recht op 8% vakantie geld, 3) gastouder heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar, 4) gastouder heeft recht op doorbetaling bij ziekte tot max 6 weken. Klik hier voor meer info over de regeling dienstverlening aan huis.